Tọa đàm kết nối các tuyến điểm du lịch thành phố Thanh Hóa - Tổng cục Du lịch
Cập nhật: 22/11/2017