Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Ngư dân Sầm Sơn mở hội, quyết tâm vươn khơi bám biển
Thông qua lễ hội truyền thống, ngư dân Sầm Sơn muốn thể hiện quyết tâm vươn khơi bám biển, một thước sóng cũng không rời…
TIN NỔI BẬT