Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2016
Phát hiện hệ thống hang động dọc lưu vực sông Sêrêpốk
Dọc khu vực lưu vực sông Sêrêpốk, thuộc huyện Krông Nô, qua đợt khảo sát thực tế, ngành văn hóa tỉnh Đắk Nông đã phát hiện hệ thống hang động có giá trị khai thác du lịch rất lớn.  
TIN NỔI BẬT