Ưu tiên phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số
Từ ngày 25/11/2014, vùng dân tộc thiểu số sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu tiên để phát triển du lịch như hỗ trợ quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ phát triển du lịch theo mô hình bền vững...
Hà Nội: Hướng tới thị trường trọng điểm
Từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, ngành du lịch (DL) Thủ đô sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch (XTDL) tại các thị trường trọng điểm. Điều này sẽ góp phần giữ ổn định thị trường và đưa DL phát triển, đó là khẳng định của lãnh đạo ngành DL Hà Nội.
Quảng Nam tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch trên các cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế
Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế, từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2014, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam tổ chức đón nhiều đoàn làm phim, phóng viên trong và ngoài nước đến tham quan, khảo sát các điểm du lịch và sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Quảng Nam.
TP. Hồ Chí Minh tăng cường khai thác lợi thế các kênh thông tin đại chúng
(TITC) - Nằm giữa khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh có địa hình thấp dần từ bắc xuống nam, từ tây sang đông, hình thành nên hai vùng chính: vùng cao (phía tây bắc) và vùng trũng (phía đông nam).