Huế phục hồi hệ thống hành lang cung điện Tử Cấm Thành
Ngày 25/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung tổ chức khánh thành và bàn giao, đưa vào sử dụng công trình bảo tồn, tu bổ phục hồi hành lang 2A, 3A và dực lang 2B thuộc dự án "Phục hồi hệ thống hành lang và bảo tồn nền móng cung điện Tử Cấm Thành, Đại Nội - Huế".
TIN NỔI BẬT