Biểu diễn thử nghiệm Chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch tại Hà Nội
(TITC) – Nhằm đa dạng hóa loại hình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch đến Hà Nội, trong 2 ngày 30-31/12/2014, Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức biểu diễn thử nghiệm Chương trình nghệ thuật truyền thống mang tên “Long Thành diễn xướng” để lấy ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch.
Khảo sát mở thêm điểm tham quan trên vịnh Hạ Long
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại thông báo số 25/TB-UBND ngày 24/2/2014, ngày 1/4, đoàn khảo sát…
TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đạt doanh thu 94.000 tỷ đồng từ ngành du lịch
Trong năm 2014, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt tổng doanh thu 94.000 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng 15%) và đón 4,4 triệu lượt…
TIN NỔI BẬT