Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Trong tháng 1/2015 khách quốc tế đến Việt Nam tăng 6,6%
Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2015 ước đạt 700.692 lượt, tăng 6,6% so với tháng 12/2014 và giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2014.
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng năm 2014 đạt 6.608.391 lượt khách, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2013.
Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tăng 21,11% so với cùng kỳ năm 2013
(TITC) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 4.287.885 lượt khách, tăng 21,11% so với cùng kỳ năm 2013. 
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 tăng 20,66% so với cùng kỳ năm trước
(TITC) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2014 ước đạt 674.204 lượt khách, giảm 9,62% so với tháng 4/2014 và tăng 20,66% so với tháng 5/2013.
Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh
Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc luôn dẫn đầu trong Top những thị trường quốc tế đưa khách đến Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2014, lượng khách Trung Quốc đạt 804.134 lượt khách, tăng 46,88% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trong 4 tháng đầu năm
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2014 đạt 3.073.905 lượt người, tăng 27,32% so với cùng kỳ năm 2013. 
Du lịch Việt Nam chắc chắn lập thành tích mới
(TITC) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 ước đạt 655.701 lượt khách, tăng 24,4% so với tháng 10/2012 và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2011.