Sách mới: Di sản thế giới ở Việt Nam (tiếng Anh)
(TITC) – Tính đến cuối năm 2013, Việt Nam đã có 18 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có hai di sản thiên nhiên, năm di sản văn hóa, tám di sản văn hóa phi vật thể và ba di sản tư liệu. Ngoài ra, Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) cũng đã công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu. 
Sách mới: Du lịch Việt Nam hội nhập trong ASEAN
(TITC) - Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là thị trường đầy tiềm năng của du lịch Việt Nam. Kể từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995, ngành Du lịch đã tích cực hội nhập, tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác du lịch nội khối, góp phần nâng cao sự hiện diện của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, tăng cường quan hệ…