Thúc đẩy tăng trưởng tiềm năng du lịch Việt Nam – Nhật Bản
(TITC) - Với số lượng khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam tăng nhanh trong những năm qua, thị trường khách Nhật Bản đang nằm trong tốp những thị trường khách hàng đầu của du lịch Việt Nam.
Nhật thúc đẩy mở rộng thị trường khách du lịch tại Việt Nam
Từ ngày 22 - 23/8/2014, Hiệp hội Du lịch Nhật Bản gồm lãnh đạo JATA và 14 công ty du lịch hàng đầu Nhật Bản như Nippon, Kinki Nippon, JTB,…
TIN NỔI BẬT