Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Hậu Giang ra thế giới
Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 - 2017.
Hậu Giang ban hành Nghị quyết phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến 2030
Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội VHTTDL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 6
Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1214/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 6, tại tỉnh Hậu Giang năm 2014.
Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào Khmer
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 6 tại tỉnh Hậu Giang năm 2014. 
Nhiều loài chim có tên trong Sách đỏ bay về Hậu Giang sinh sống
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang, nhờ làm tốt công tác quy hoạch, bảo tồn nên môi trường sống ở Hậu Giang được cải thiện đáng kể, dần trở lại phong cảnh hoang dã, thu hút nhiều loài chim quý hiếm nằm trong diện bảo tồn, có tên trong Sách đỏ, về sinh sống, sinh sản ngày một nhiều.
Hậu Giang chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương
Tại Thông báo 143/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hậu Giang phát triển nông nghiệp gắn với việc xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực được coi là lợi thế của địa phương như lúa, cá, cây ăn quả.