Quảng Ninh: Bãi tắm đầu tiên được công nhận là Bãi tắm du lịch theo quy chế mới
Ngày 11/6, tại xã Quan Lạn, Vân Đồn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Vân Đồn tổ chức cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho nhà hàng Vân Hải, Công ty CP Viglacera Vân Hải và công bố Quyết định Số 1168/QĐ – UBND ngày 5/6/2014 của UBND tỉnh công nhận Bãi tắm Sơn Hào là Bãi tắm du lịch.
TIN NỔI BẬT