Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2013
Cập nhật: 06/08/2013
Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 658.325 lượt, tăng 16% so với tháng 6/2013, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2013 ước đạt 4.198.728 lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng cục Thống kê