Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 658.325 lượt, tăng 16% so với tháng 6/2013, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2013 ước đạt 4.198.728 lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Xem thêm:

Nguồn: