Khách du lịch đến Sầm Sơn tham quan, nghỉ dưỡng tiếp tục tăng
Cập nhật: 17/07/2013
Tính chung 6 tháng đầu năm 2013, thị xã Sầm Sơn đã đón 1,45 triệu lượt khách (trong đó, khách nghỉ qua đêm chiếm 63%), tăng 14,3% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 2,46 triệu lượt khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 674 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm 2013, UBND thị xã Sầm Sơn đã xây dựng, triển khai và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh trên địa bàn 10 phương án quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai và thực hiện có hiệu quả các phương án, quy định của thị xã về kinh doanh dịch vụ du lịch.

Hiện thị xã Sầm Sơn đang tập trung thực hiện nghiêm Nghị quyết số 02/NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sầm Sơn về nâng cao chất lượng du lịch và quản lý trật tự kinh doanh, tập trung xử lý nghiêm các hành vi nâng giá, ép giá, ép khách... bảo đảm môi trường lành mạnh  nhằm thu hút khách đến nghỉ dưỡng, phấn đấu đón trên 2,32 triệu lượt khách trong năm 2013.

Báo Thanh Hóa
Từ khóa:
Sầm Sơn,