Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2013
Cập nhật: 25/06/2013
Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 567.291 lượt, tăng 1,5% so với tháng 5/2013, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng năm 2013 ước đạt 3.540.403 lượt, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng cục Thống kê