Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2013
Cập nhật: 29/05/2013
Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 558.751 lượt. Giảm 9% so với tháng 4/2013. Tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng năm 2013 ước đạt 2.973.112 lượt, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng cục Thống kê