Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2013
Cập nhật: 28/03/2013
Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 587.366 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 3 tháng năm 2013 ước đạt 1.800.442 lượt, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng cục Thống kê