Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2013
Cập nhật: 28/02/2013
Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 570.476 lượt, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 2 tháng năm 2013 ước đạt 1.213.076 lượt, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng cục Thống kê