Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 570.476 lượt, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 2 tháng năm 2013 ước đạt 1.213.076 lượt, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2012.

 Xem thêm:

Nguồn: