Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2013
Cập nhật: 29/01/2013
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 651.812 lượt, tăng 6,0% so với tháng 12/2012 và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng cục Thống kê