Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 651.812 lượt, tăng 6,0% so với tháng 12/2012 và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

 Xem thêm:

Nguồn: