Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 614.673 lượt, giảm 6,26% so với tháng trước và tăng 3,58% so với năm 2011. Tính chung 12 tháng năm 2012 ước đạt 6.847.678 lượt, tăng 13,86% so với năm 2011.

 Xem thêm:

Nguồn: