Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2012
Cập nhật: 04/01/2013
Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 614.673 lượt, giảm 6,26% so với tháng trước và tăng 3,58% so với năm 2011. Tính chung 12 tháng năm 2012 ước đạt 6.847.678 lượt, tăng 13,86% so với năm 2011.
Tổng cục thống kê