Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2012
Cập nhật: 27/11/2012
Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 655.701 lượt, tăng 24,4% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 11 tháng năm 2012 ước đạt 6.035.901 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng cục Thống kê