Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2012
Cập nhật: 31/10/2012
Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 495.576 lượt, tăng 7,7% so với tháng trước và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 10 tháng năm 2012 ước đạt 5.348.731 lượt, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng cục Thống kê