Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2012
Cập nhật: 01/10/2012
Trong tháng 9 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 460.000 lượt, giảm 13,7% so với tháng trước và tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 9 tháng năm 2012 ước đạt 4.853.155 lượt, tăng 13 % so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng cục Thống kê