Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2012
Cập nhật: 31/08/2012
Trong tháng 8 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 525.292 lượt, tăng 6,5% so với tháng trước và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 8 tháng năm 2012 ước đạt 4.384.998 lượt, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng cục Thống kê