Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2012
Cập nhật: 28/06/2012
Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 417.429 lượt, giảm 8,6% so với tháng trước và giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 6 tháng năm 2012 ước đạt 3.363.427 lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng cục Thống kê