Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2012
Cập nhật: 28/05/2012
Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 456.749 lượt, giảm 25,8% so với tháng trước và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 5 tháng năm 2011 ước đạt 2.945.998 lượt, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng cục Thống kê