Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 561.877 lượt, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 3 tháng năm 2012 ước đạt 1.873.726 lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2011.

 Xem thêm:

Nguồn: