Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 630.000 lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 6,2% so với tháng 12 năm 2011.

Xem thêm:

 

Nguồn: