Tập trung cao độ cho các công trình phục vụ Năm Du lịch Quốc gia Thái Nguyên 2007
Cập nhật: 06/01/2007
Ngày 2 tháng 10, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Uỷ viên T.W Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trong chương trình phát triển KT-XH từ nay đến cuối năm 2006.

Qua đánh giá công tác quý III và 9 tháng năm 2006 cho thấy: Các hoạt động kinh tế vẫn giữ được nhịp độ phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.084,36 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 409,7 tỷ đồng, bằng 56,59% kế hoạch năm; chi ngân sách ước đạt 63,64% dự toán năm. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu ước đạt khá cao: 33,76 triệu USD, tăng 43,74% so với cùng kỳ, đạt 93,78% kế hoạch năm. 
 
Sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo cấy lúa vụ mùa tăng 0,42%so với kế hoạch; các loại hoa màu và cây công nghiệp đều tăng diện tích, hiện đang phát triển bình thường. Đến nay đã trồng được 580 ha chè, đạt 96,67% kế hoạch năm; diện tích trồng rừng tập trung đạt 3.176 ha, vượt 58,8%kế hoạch. Các hoạt động văn hoá-giáo dục-thể thao, thực hiện chính sách xã hội được duy trì. Hoạt động triển khai cho Năm Du lịch Quốc gia 2007 đang được triển khai tích cực. Công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được duy trì tốt. 
 
Tuy nhiên, qua ý kiến đóng góp tại hội nghị đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại cần có giải pháp tích cực trong thời gian tới như: Sản xuất công nghiệp, thu ngân sách (chủ yếu thu cấp quyền sử dụng đất), giải ngân các dự án còn chậm, một số ngành triển khai các công việc của Năm Du lịch còn chậm; tình hình khiếu nại tố cáo còn một số vụ chưa giải quyết dứt điểm... 
 
Theo dự báo, khả năng các chỉ tiêu KTXH năm 2006 sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch KTXH năm 2007 với các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 12,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20-21%; kim ngạch xuất khẩu tăng thêm 16%; thu ngân sách tăng trên 18% so với năm 2006; sản lượng lương thực có hạt đạt 400.000 tấn; trồng rừng mới 2.000ha; trồng mới, cải tạo, phục hồi 600ha chè; mức giảm sinh thô 0,2 phần nghìn; tạo việc làm cho 15.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5% trở lên so với năm 2006...
 
Qua nghe các ý kiến đóng góp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kết luận: Trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm một số công trình, dự án để phục vụ cho Năm Du lịch Quốc gia 2007; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là công khai thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức; làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp và công khai công tác giải quyết của các cấp có thẩm quyền trên báo chí. 
 
Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào Đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề giai đoạn 2006-2010 và báo cáo đánh giá thực hiện Kết luận 248 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về công tác cán bộ. 
 
Ngày 3 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Lương.
Sở Thương mại và Du lịch Thái Nguyên