Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cộng đồng Thái Nguyên 2006
Cập nhật: 08/01/2007
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch Thái Nguyên; Trung tâm Xúc tiến Thương mai và Du lịch Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức 03 lớp du lịch cộng đồng miễn phí cho các đối tượng:

Cán bộ xã, thôn, bản, bà con nông dân đang sinh sống cộng đồng quanh các khu du lịch được lựa chọn là trọng điểm, có khả năng tổ chức các dịch vụ phục vụ khách du lịch, có điều kiện trực tiếp bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch với các chuyên đề:

    
     
     - Khái quát về du lịch cộng đồng;
     - Kỹ năng giao tiếp khách Du lịch;
     - Trách nhiệm để làm tốt công tác phục vụ năm du lịch 2007;
     - Tổ chức các dịch vụ phục vụ khách và thu phí;
     - Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn tài nguyên du lịch.

Kết quả của 03 lớp du lịch cộng đồng cụ thể như sau:

Lớp thứ nhất: Tổ chức tại xã Phú Đình - huyện Định Hoá, có 65 học viên thuộc 03 xóm: Đèo De, Khuôn Tát và Tỉnh Keo với bốn dân tộc anh em là: Dao, Tày, Sán Chí và Kinh cùng tham gia học tập.

Lớp thứ hai: Tổ chức tại thị trấn huyện Võ Nhai, có 70 học viên của hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ thuộc các xã: Thần Sa, Thượng Nung, Phú Thượng, Liên Minh, Cúc Đường, Phượng Giao, Tràng Xá, Sản Mộc, Vũ Chấn (huyện Võ Nhai) và Văn Hán, Hoà Bình, Văn Lăng, Hoá Thượng, Cao Ngạn, Hợp Tiến, Khe Mo, Tân Long, Minh Lập, Chùa Hang (Đồng Hỷ).

Lớp thứ ba: Tổ chức tại xã Ký Phú huyện Đại Từ. Có 65 học viên của hai huyện Đại Từ và Phú Lương thuộc các xã: Ký Phú (Đại Từ) và Giang Tiên, Động Đạt, Cổ Lũng, Phủ Lý, Yên Đổ, Yên Trạch, Ôn Lương, Hợp Thành, Tức Tranh (Phú Lương) với ba dân tộc anh em là: Tày, Sán Chí và Kinh cùng tham gia học tập.

Kết thúc khoá đào tạo, mỗi lớp du lịch cộng đồng tại các huyện đều tổ chức một buổi đi thực tế tại các điểm du lịch của huyện mình để tranh thủ ý kiến các thầy giáo và trao đổi kỹ hơn về điều kiện thực tế và khả năng khai thác nguồn tài nguyên du lịch thông qua những kiến thức đã được học, từ đó dần dần ứng dụng cụ thể vào thực tiễn tại địa phương mình.

Sở Thương mại và Du lịch Thái Nguyên