Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2004
Cập nhật: 04/01/2005
Trong tháng 12/2004 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 283.626 lượt người. Tổng cộng năm 2004, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 2.927.876 lượt người.

 

Tháng 12/ 2004

2004

Tổng số

283 626

2 927 876

   Chia theo mục đích chính chuyến đi

- Du lịch, nghỉ ngơi

155 324

1 583 985

- Ði công việc

49 815

521 666

- Thăm thân nhân

46 449

467 404

- Các mục đích khác

32 309

354 821

   Chia theo một số thị trường

 Các nước ASEAN

 

- Xin-ga-po

8 215

50 942

- Malaysia

6 568

55 717

- Thái Lan

7 161

53 682

- Philippin

3 021

24 542

- Campuchia

12 232

90 838

- Indonesia

2 300

18 500

- Lào

3 208

34 215

- Brunây

45

532

- Myanmar

127

1 441

Một số nước Châu Á khác

Trung Quốc

63 268

778 431

Ðài Loan

23 791

256 906

Hàn Quốc

32 294

232 995

Nhật

23 205

267 210

Một số nước Châu Âu

Áo

442

5 371

Anh

5 857

71 016

Bỉ

862

10 427

Ðan Mạch

1 021

12 172

Ðức

5 091

56 561

Hà Lan

1 548

17 664

Italy

969

11 304

Na Uy

841

8 435

Nga

1 418

12 249

Pháp

8 587

104 025

Phần Lan

629

5 625

Tây Ban Nha

794

11 340

Thụy Ðiển

1 853

15 588

Thụy Sĩ

1 389

12 957

Một số nước Châu Mỹ

 

Canađa

5 336

53 813

Mỹ

25 252

272 473

Một số nước Châu Đại Dương

 

Úc

16 147

128 661

Niu-di-lân

932

10 489

Các thị trường khác

19 223

241 755

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ năm 2000 – 2004

  

Tổng cục Thống kê