Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2005
Cập nhật: 09/02/2005
Trong tháng 1/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 301.072 lượt người, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2004.

Theo thị trường

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

83.703

tăng 5,3%

Mỹ

30.160

giảm 16,7%

Hàn Quốc

25.326

tăng 34,4%

Ðài Loan

21.476

tăng 3,3%

Nhật Bản

21.476

giảm 16,0%

Campuchia

16.689

tăng 153,5%

Úc

14.908

giảm 8,2%

Pháp

9.239

tăng 16,1%

Anh

6.891

tăng 7,4%

Đức

5.614

tăng 6,1%

Các thị trường khác

65.590

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

190.972

tăng 9,1%

Ðường biển

18.312

giảm 34,5%

Ðường bộ

91.788

tăng 7,4%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

185.555

tăng 17,4%

Công việc

31.068

giảm 10,7%

Thăm thân nhân

50.503

giảm 23,2%

Mục đích khác

33.946

tăng 14,1%

Tổng cục Thống kê