Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1 năm 2005
Cập nhật: 05/04/2005
Trong tháng 3/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 257.726 lượt người. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 842.695 lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2004.

Theo thị trường

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

189.949

tăng 8,9%

Mỹ

85.782

tăng 23,0%

Hàn Quốc

75.100

tăng 60,3%

Nhật Bản

68.658

tăng 8,3%

Đài Loan

67.698

tăng 19,0%

Campuchia

46.831

tăng 142,5%

Úc

38.541

tăng 28,3%

Pháp

33.004

tăng 26,8%

Anh

21.080

tăng 21,1%

Đức

19.373

tăng 20,2%

Các thị trường khác

196.679

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

553.100

tăng 34,3%

Ðường biển

56.143

giảm 26,5%

Ðường bộ

233.452

tăng 16,2%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

506.135

tăng 37,2%

Công việc

97.283

giảm 19,9%

Thăm thân nhân

138.624

tăng 19,5%

Mục đích khác

100.653

tăng 22,1%

Tổng cục Thống kê