Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2005
Cập nhật: 05/05/2005
Trong tháng 4/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam (chính thức) đạt 267.336 lượt người. Cộng dồn chính thức 4 tháng đầu năm 2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.110.031 lượt người, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2004.

Theo thị trường

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

247.755

- 2,4 %

Mỹ

108.222

+ 11,5 %

Hàn Quốc

101.028

+ 59,5 %

Nhật Bản

88.716

+ 12,8 %

Đài Loan

88.487

+ 15,4 %

Campuchia

55.896

+ 117,7 %

Úc

49.947

+ 17,0 %

Pháp

45.127

+ 32,2 %

Anh

27.958

+ 17,6 %

Đức

25.136

+ 25,4 %

Các thị trường khác

271.759

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

725.787

+ 9,6%

Ðường biển

76.939

- 23,7%

Ðường bộ

307.305

+ 10,1%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

666.271

+ 33,7%

Công việc

136.657

- 15,9%

Thăm thân nhân

172.382

+ 4,2%

Mục đích khác

134.721

+ 18,5%

Tổng cục Du lịch