Thác Bạc - Lào Cai (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 19/01/2018
Album