Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2005
Cập nhật: 02/06/2005
Trong tháng 5/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam (chính thức) đạt 303.067 lượt người. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.413.098 lượt người, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2004.

Theo thị trường

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

333.893

tăng 4,9%

Mỹ

131.822

tăng 12,1%

Hàn Quốc

125.302

tăng 58,2%

Nhật Bản

113.655

tăng 20,8%

Đài Loan

113.305

tăng 11,7%

Campuchia

75.375

tăng 124,4%

Úc

59.463

tăng 17,2%

Pháp

55.379

tăng 35,2%

Anh

33.742

tăng 17,3%

Đức

29.356

tăng 29,4%

Các thị trường khác

341.806

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

899.771

tăng 30,6%

Ðường biển

97.324

giảm 17,7%

Ðường bộ

416.003

tăng 19,3%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

849.100

tăng 39,5%

Công việc

177.923

giảm 13,7%

Thăm thân nhân

210.462

tăng 5,7%

Mục đích khác

175.613

tăng 24,1%

Tổng cục Du lịch