Đồi cát Mũi Né - Bình Thuận (Ảnh: Huy Hoàng) - Tổng cục Du lịch
Đồi cát Mũi Né - Bình Thuận (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 15/01/2018
Album