Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2005
Cập nhật: 03/07/2005
Trong tháng 6/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam (chính thức) đạt 309.151 lượt người. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.722.249 lượt người, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2004.

Theo thị trường

Thị trường

Tháng 6/2005

6 tháng năm 2005

So với 6 tháng cùng kỳ 2004

Trung Quốc

71.924

405.817

+ 5,7%

Mỹ

35.053

166.875

+ 19,4%

Hàn Quốc

28.188

153.490

+ 60,3%

Đài Loan

24.849

138.154

+ 11,9%

Nhật Bản

23.542

137.197

+ 21,6%

Campuchia

14.310

89.685

+ 118,9%

Úc

10.949

70.412

+ 17,0%

Pháp

7.543

62.922

+ 25,9%

Anh

5.572

39.314

+ 12,7%

Thái Lan

7.111

38.134

+ 55,7%

Singapore

7.537

35.626

+ 72,6%

Malaixia

6.920

34.932

+ 44,3%

Đức

3.198

32.554

+ 18,6%

Canada

4.258

32.064

+ 17,4%

Lào

4.427

22.742

+ 36,1%

Các thị trường khác

53.770

262.331

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Tháng 6/2005

6 tháng năm 2005

So với 6 tháng cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

185.297

1.085.068

+ 29,6%

Ðường biển

20.591

117.915

- 16,3%

Ðường bộ

103.263

519.266

+ 25,4%

Theo mục đích

Mục đích

Tháng 6/2005

6 tháng năm 2005

So với 6 tháng cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

178.129

1.027.229

+ 40,4%

Công việc

42.246

220.169

- 13,0%

Thăm thân nhân

53.544

264.006

+ 12,1%

Mục đích khác

35.232

210.845

+ 22,5%

Tổng cục Du lịch