Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2005
Cập nhật: 02/08/2005
Trong tháng 7/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam (chính thức) đạt 285.921 lượt người. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2.008.170 lượt người, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2004.

Theo thị trường

Thị trường

Tháng 7/2005

7 tháng năm 2005

So với 7 tháng cùng kỳ 2004

Trung Quốc

56.906

462.723

+ 0,9%

Mỹ

37.184

204.059

+ 21,3%

Hàn Quốc

25.624

179.114

+ 57,2%

Đài Loan

25.139

163.293

+ 13,4%

Nhật Bản

25.416

162.613

+ 18,8%

Campuchia

17.058

106.743

+ 126,0%

Úc

12.782

83.194

+ 15,2%

Pháp

10.481

73.403

+ 27,0%

Anh

6.510

45.824

+ 12,2%

Thái Lan

7.006

45.140

+ 59,3%

Singapore

6.574

42.200

+ 78,9%

Malaixia

6.233

41.165

+ 46,9%

Canada

7.199

39.263

+ 17,1%

Đức

4.844

37.398

+ 14,6%

Lào

4.014

26.756

+ 36,7%

Các thị trường khác

32.951

295.282

-

Theo mục đích

Mục đích

Tháng 7/2005

7 tháng năm 2005

So với 7 tháng cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

154.865

1.182.094

+ 34,8%

Công việc

40.247

260.416

- 10,5%

Thăm thân nhân

54.801

318.807

+ 11,6%

Mục đích khác

36.008

246.853

+21,9%

Tổng cục Thống kê