Chùa Cái Bầu - Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm - Quảng Ninh (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 12/09/2017
Album