8 điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long được hoạt động dịch vụ kayak, đò chèo
Cập nhật: 07/06/2017
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 6195/QĐ-UBND về việc quy định khu vực, tuyến hoạt động dịch vụ kayak, đò chèo tay trên Vịnh Hạ Long.

Du khách chèo thuyền Kayak tham quan Vịnh Hạ Long. Ảnh: Anh Trần

Theo đó có 8 điểm thuộc 5 tuyến tham quan trên Vịnh Hạ Long được phép hoạt động dịch vụ kayak, đò chèo bao gồm: Ba Hang, Hang Luồn, Hồ Động Tiên và Hang Trinh Nữ, vụng Tùng Sâu, Cửa Vạn, Vung Viêng, Hang Cỏ, Cống Đỏ, cụ thể như sau:

Ba Hang: diện tích khoanh vùng 16,7 ha; hoạt động địch vụ là Kayak và đò chèo tay; số lượng phương tiện tối đa tại khu vực: 55 Kayak, 60 đò chèo tay.

Hang Luồn: diện tích khoanh vùng 11,84 ha; hoạt động địch vụ là Kayak và đò chèo tay; số lượng phương tiện tối đa tại khu vực: 55 Kayak, 30 đò chèo tay.

Hồ Động Tiên và Hang Trinh Nữ: diện tích khoanh vùng 82,62 ha; hoạt động địch vụ là Kayak; số lượng phương tiện tối đa tại khu vực: 450 Kayak.

Vụng Tùng Sâu: diện tích khoanh vùng 76 ha; hoạt động địch vụ là Kayak và đò chèo tay; số lượng phương tiện tối đa tại khu vực: 155 Kayak, 30 đò chèo tay.

Cửa Vạn: diện tích khoanh vùng 78,27 ha; hoạt động địch vụ là Kayak và đò chèo tay; số lượng phương tiện tối đa tại khu vực: 200 Kayak, 30 đò chèo tay.

Vung Viêng: diện tích khoanh vùng 50,22 ha; hoạt động địch vụ là Kayak và đò chèo tay; số lượng phương tiện tối đa tại khu vực: 200 Kayak, 60 đò chèo tay.

Hang Cỏ: diện tích khoanh vùng 43,22 ha; hoạt động địch vụ là Kayak; số lượng phương tiện tối đa tại khu vực: 150 Kayak.

Cống Đỏ - Trà Sản: diện tích khoanh vùng 62,42 ha; hoạt động địch vụ là Kayak; số lượng phương tiện tối đa tại khu vực: 200 Kayak.

Vạn Thảo

baoquangninh.com.vn