Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2017 (Ảnh: Diễm Phi) - Tổng cục Du lịch
Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2017 (Ảnh: Diễm Phi)
Cập nhật: 24/03/2017
Album