Bổ sung tàu chạy dịp Tết Dương lịch
Cập nhật: 30/12/2014
Dịp Tết Dương lịch 2015, ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty VTHK Đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại.

Cụ thể, ngày 31/12/2014 chạy thêm các tàu: SN4 (xuất phát từ Sài Gòn lúc 21h00 đến Nha Trang lúc 07h24); SN6 (xuất phát từ Sài Gòn lúc 21h35 đến Nha Trang lúc 08h12); SQN4 (xuất phát từ Sài Gòn lúc 18h00 đến Quy Nhơn lúc 8h00). Trong các ngày 1, 2 và 4/1/2015 chạy thêm tàu SPT4 xuất phát từ Sài Gòn lúc 7h30 đến Phan Thiết lúc 11h10. Ngày 3/1/2015, chạy thêm các tàu: SN3 (xuất phát từ Nha Trang lúc 20h00 đến Sài Gòn lúc 6h34); SN5 (xuất phát từ Nha Trang lúc 18h20 đến Sài Gòn lúc 4h03); SQN3 (xuất phát từ Quy Nhơn lúc 17h20 đến Sài Gòn lúc 8h22). Ngày 1, 3 và 4/1/2015 chạy thêm tàu SPT3 xuất phát từ Phan Thiết lúc 13h50 đến Sài Gòn lúc 18h04. Ngày 4/1/2015 chạy thêm tàu SN3 xuất phát từ Nha Trang lúc 20h00 đến Sài Gòn lúc 6h34.

Báo GTVT