Quảng Nam đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước
Cập nhật: 05/09/2014
Kế hoạch xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2020 vừa được UBND tỉnh quyết định ban hành ngày 03/9.
 

Theo đó, sẽ đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến điểm đến địa phương và các sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của du lịch Quảng Nam ở nước ngoài nhằm thúc đẩy lượng khách quốc tế, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2020, đối với các thị trường du lịch quốc tế trọng điểm (thị trường ASEAN, Đông Bắc Á, Châu Âu, Úc, Bắc Mỹ, Đông Âu) mỗi năm tổ chức tham gia được từ 03 - 04 hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; đối với thị trường tiềm năng (Nam Á), tổ chức tham gia được 01 - 02 hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Đảm bảo ít nhất 40% hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được mở rộng về phạm vi, quy mô và đa dạng về hình thức, nội dung so với hoạt động trước.

Song song đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch ở trong nước nhằm nâng cao ý thức về gìn giữ và bảo vệ môi trường du lịch, văn hóa ứng xử với khách du lịch và thúc đẩy lượng khách nội địa, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách nội địa. Mục tiêu đến năm 2020, hàng năm tham gia từ 03 - 05 sự kiện du lịch tại các địa phương có tiềm năng du lịch; 02 - 04 năm 1 lần tổ chức sự kiện du lịch lớn tại địa phương; phối hợp với 02 - 03 đơn vị báo chí truyền thông lớn trong nước tuyên truyền quảng bá du lịch; xây dựng, thuê duy trì và bảo dưỡng từ 02 - 03 biển quảng cáo tấm lớn, biển điện tử để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam ở địa phương và các thành phố lớn.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, xây dựng, vận hành và duy trì 01 Cổng thông tin xúc tiến và giao dịch du lịch chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển một số hình thức marketing điện tử khác phục vụ mục đích quảng bá, xúc tiến du lịch địa phương.

quangnam.gov.vn