Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2014
Cập nhật: 27/08/2014
Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 618.588 lượt, tăng 9,5% so với tháng trước và giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 8 tháng năm 2014 ước đạt 5.471.209 lượt, tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm 2013. 
Tổng cục Thống kê