Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang - 2014: Diễn ra vào tháng 10
Cập nhật: 18/08/2014
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, năm 2014.


Ảnh minh họa

Theo đó, Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thảo liên kết phát triển du lịch; liên hoan văn nghệ; trại văn hóa; giới thiệu ẩm thực dân gian; thi mặc trang phục dân tộc đẹp; các trò chơi dân gian; trình diễn di sản văn hóa và các hoạt động thể thao…

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc là sự kiện lớn của tỉnh được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và thiết thực chào mừng kỷ niệm 119 năm thành lập tỉnh (1895-2014).

Báo Bắc Giang