Chương trình lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2014
Cập nhật: 18/08/2014
(TITC) - Năm 2014, lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc sẽ diễn ra từ ngày 8 – 13/9 (15 – 20/8 âm lịch) tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) với nội dung phong phú bao gồm nhiều nghi lễ, diễn xướng và trò chơi dân gian đặc sắc nhằm tưởng niệm 714 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300 – 2014), 572 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi (1442 – 2014); đồng thời tôn vinh công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ sau.

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa  điểm

Phân công thực hiện

Tại di tích đền Kiếp Bạc

 

Ngày 03/9/2014

(10/8 âm lịch)

 

 

7h30 - 9h00

Lễ Cáo yết

Đền Kiếp Bạc

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Ban QLDT)

(Phối hợp thực hiện: UBND xã Hưng Đạo)

 

 

 

 

Ngày 08/9/2014

(15/8 âm lịch)

 

 

9h00 - 16h00

Liên hoan Rối nước tỉnh Hải Dương lần thứ 5

Hồ đền Kiếp Bạc

Phòng Di sản văn hóa - Sở VHTTDL

(Phối hợp thực hiện: Các phòng liên quan, Ban QLDT)

 

Cả ngày

 

Các trò chơi dân gian

Khu vực đê

sông Thương

đền Kiếp Bạc

Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở VHTTDL

(Phối hợp thực hiện: Ban QLDT, UBND xã Hưng Đạo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 09/9/2014

(16/8 âm lịch)

 

 

9h00-11h00

Liên hoan Rối nước tỉnh Hải Dương lần thứ 5

Hồ đền Kiếp Bạc

Phòng Di sản văn hóa - Sở VHTTDL

(Phối hợp thực hiện: Các phòng liên quan, Ban QLDT)

 

19h00 -20h00

 

Lễ Tế

Đức Thánh Trần

 

Đền Kiếp Bạc

Đội tế làng Vạn Yên, làng Dược Sơn, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh

 

 

20h00

 

 

Tịnh Đền

 

 

Đền Kiếp Bạc

Công an tỉnh, Tiểu ban An ninh trật tự - BTC lễ hội

(Phối hợp thực hiện: BQLDT, UBND xã Hưng Đạo)

 

20h00- 22h00

Lễ Khai ấn

Nội tự

đền Kiếp Bạc

Tỉnh  hội Phật giáo

(Phối hợp thực hiện: Ban QLDT, UBND xã Hưng Đạo)

19h00- 23h00

Khai mạc Liên hoan Diễn xướng

hầu thánh

Sân đền

Kiếp Bạc

BTC Liên hoan Diễn xướng hầu thánh

 

 

Cả ngày

 

 

Các trò chơi dân gian

 

Khu vực đê

sông Thương

đền Kiếp Bạc

Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở VHTTDL

(Phối hợp thực hiện: Ban QLDT, UBND xã Hưng Đạo)

 

 

 

 

 

 

Ngày 10/9/2014

(17/8 âm lịch)

6h00 - 9h00

Lễ rước bộ, lễ tưởng niệm, lễ khánh thành

Trước nghi môn

đền Kiếp Bạc

BTC lễ hội

(Phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, UBND xã Hưng Đạo, Ban QLDT)

9h00 - 10h00

Hội quân

trên sông Lục Đầu

Sông Lục Đầu

Ban QLDT

(Phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, UBND xã Hưng Đạo)

 

10h00 -11h00

Lễ dâng hương

Đền Nam Tào, đền Bắc Đẩu

Ban QLDT

(Phối hợp thực hiện: UBND xã Hưng Đạo)

 

19h0 - 23h00

Diễn xướng

hầu thánh

Sân đền

Kiếp Bạc

BTC Liên hoan Diễn xướng hầu thánh

 

 

 

Ngày 11/9/2014

(18/8 âm lịch)

8h30 - 16h00

Giải đua thuyền chải tỉnh Hải Dương

Hồ đền Kiếp Bạc

Phòng Nghiệp vụ Thể thao - Sở VHTTDL

(Phối hợp thực hiện: Ban QLDT, UBND xã Hưng Đạo)

19h00- 21h30

Lễ Cầu an và Hội Hoa đăng

Đê sông

Lục Đầu

Tỉnh hội Phật giáo

(Phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, Ban QLDT, UBND xã Hưng Đạo)

Ngày 13/9/2014

(20/8 âm lịch)

7h30 - 11h00

Lễ giỗ

Đức Thánh Trần

Đền Kiếp Bạc, núi Mâm Xôi

Ban QLDT

(Phối hợp thực hiện: Tỉnh hội Phật giáo, UBND xã hưng Đạo)

Tại khu di tích chùa Côn Sơn

 

Ngày 08/9/2014

(15/8 âm lịch)

8h00 -8h30

Lễ dâng hương

 

Chùa Côn Sơn

Tỉnh hội Phật giáo

(Phối hợp thực hiện: Ban QLDT)

8h30 - 10h30

Lễ đúc tượng

Chùa Côn Sơn

 Tỉnh hội Phật giáo

(Phối hợp thực hiện: Ban QLDT)

Ngày

09/9/2014

(16/8 âm lịch)

6h30 - 10h30

Lễ rước, lễ dâng hương, lễ tế

Đền thờ Nguyễn Trãi và đền Trần Nguyên Đán

Ban QLDT

(Phối hợp thực hiện: Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền, UBND P. Cộng Hòa)

Ngày

10/9/2014

(17/8 âm lịch)

8h00 - 16h00

Hoạt động văn nghệ

Sân chùa Côn Sơn,

đền Nguyễn Trãi

Ban QLDT

(Phối hợp thực hiện: Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền, UBND P. Cộng Hòa)

Phạm Phương

Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch Hải Dương