Giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai tỉnh Bắc Ninh - Hà Tĩnh lần thứ 3 năm 2014
Cập nhật: 11/08/2014
Thực hiện cam kết giữa hai tỉnh về việc định kỳ giao lưu văn hóa nghệ thuật, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Công văn số 1830/UBND-VX gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp thực hiện Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Bắc Ninh - Hà Tĩnh lần thứ 3 năm 2014 tại tỉnh Bắc Ninh với chủ đề “Đến hẹn lại về”.

Qua 02 lần tổ chức, Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai tỉnh Bắc Ninh - Hà Tĩnh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân, khắc họa rõ nét sự tương đồng về truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng giữa hai tỉnh. Đồng thời, khẳng định tình đoàn kết gắn bó, chung sức, chung lòng của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bắc Ninh - Hà Tĩnh.

Đây cũng là cơ hội tiếp tục giới thiệu, quảng bá những tinh hoa văn hóa tiêu biểu của hai vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Dự kiến Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Bắc Ninh - Hà Tĩnh diễn ra vào trung tuần tháng 11/2014, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh./. 

bacninh.gov.vn