Thừa Thiên Huế phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản
Cập nhật: 05/08/2014
(TITC) – Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 – 2015.
 

Việc ban hành kế hoạch nhằm hình thành và phát triển các thương hiệu đặc sản có khả năng tạo ra sản phẩm hàng hóa; ổn định chất lượng; nâng cao các giá trị sản phẩm truyền thống và tạo sự lan tỏa, góp phần gìn giữ văn hóa Huế nói riêng và văn hóa Việt nói chung.

Các sản phẩm được lựa chọn từ 89 sản phẩm đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế; các sản phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập; các sản phẩm có nguy cơ bị xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý; các dự án có chủ thể quản lý và tổ chức thực hiện; sản phẩm đã có thương hiệu tương đối ổn định để xây dựng thành mô hình điểm để nhân rộng.

Theo đó, trong giai đoạn 2014 - 2015, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Huế cho sản phẩm Bún bò Huế; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cơm vua Huế” (một sản phẩm của Cơm cung đình Huế); Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đặc sản Mè xửng Huế và Ruốc Huế. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho sản phẩm Bún bò Huế và Mè xửng Huế.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nón lá; Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Tôm chua Huế cho sản phẩm tôm chua, Dầu tràm Lộc Thủy cho sản phẩm dầu tràm, sản phẩm đúc đồng của Làng nghề đúc đồng thành phố Huế. Đối với trái thanh trà, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Hội thi trái ngon thanh trà Huế theo quy mô toàn tỉnh và mở rộng thành viên tham gia sử dụng nhãn hiệu tập thể Thanh trà Huế.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng thông qua việc áp dụng sáng chế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo dự kiến, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện kế hoạch là trên 3 tỷ đồng.

Việc thực hiện Kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 – 2015 sẽ giúp tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định được những thương hiệu đặc trưng, xúc tiến quảng bá những sản phẩm này đến với khách du lịch trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần thu hút thêm nhiều du khách đến với Thừa Thiên Huế.

Thu Thủy