Khánh Hòa chú trọng đào tạo nhân lực du lịch
Cập nhật: 01/08/2014
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tỉnh Khánh Hòa cần chú trọng công tác đào tạo nhân lực du lịch mở; kêu gọi các trường du lịch có uy tín quốc tế liên kết mở cơ sở đào tạo tại địa phương.


Một góc thành phố Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của địa phương đều đạt kế hoạch: GDP tăng 9,42%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,22%; khu vực dịch vụ tăng 13,08%; doanh thu du lịch tăng 28,51% so với cùng kỳ 2013; thu ngân sách ước đạt 58,8%... Công tác đảm bảo an sinh xã hội được hết sức quan tâm, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, phòng chống dịch bệnh...

Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa cũng nhìn nhận còn không ít khó khăn trong thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2014 và những năm tiếp theo, đặc biệt là trước yêu cầu phát triển thế mạnh du lịch của tỉnh nhanh và bền vững.

Hiện thành phố Nha Trang có 16.000 phòng khách sạn nhưng 2-3 năm nữa sẽ là 30.000-40.000 phòng nên đào tạo nguồn nhân lực du lịch đang là vấn đề hết sức bức thiết ở địa phương. Nhân lực du lịch của Khánh Hòa đang vừa thiếu, vừa yếu không chỉ đối với mảng dịch vụ, lưu trú mà cả mảng nghệ thuật và hướng dẫn viên tiếng Nga.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa cần chú trọng công tác đào tạo nhân lực du lịch mở. Kêu gọi các trường du lịch có uy tín quốc tế liên kết mở cơ sở đào tạo tại địa phương. Cùng với việc đào tạo nhân lực du lịch trình độ đại học cần đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ trực tiếp làm dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn tại các điểm đến du lịch theo phương châm “Mỗi người dân đóng góp cho du lịch một nụ cười” để góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam: An toàn - thân thiện - chất lượng.

Đồng thời chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thẩm định kỹ phương án, quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Chinhphu.vn