Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014
Cập nhật: 28/07/2014
Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 564.736 lượt, tăng 4,6% so với tháng trước và giảm  14,2% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 7 tháng năm 2014 ước đạt 4.852.621 lượt, tăng 15,6 % so với cùng kỳ năm 2013.
Tổng cục Thống kê